HS 12.8.2014: Kirkkonummen kunta saattaa luvata Långvikin monitoimihallille rakennuspaikan kahdessa vuodessa?

Juttu mahdollisesta hallihankkeesta Hotelli Långvikin yhteyteen löytyy täältä:

 

Mainokset

PERUTTU! ANNULERAD! Fastlagsjippo på sö den 9.3. kl 14.00 – 16.00 vid Långvik simstrand

FastlagsjippoSöndagens vinterjippo avbokad på Långvik strand, p.g.a. det non-existerande snöläget!

Välkommen med på

FASTLAGSJIPPO VID LÅNGVIK SIMSTRAND

Ta med dig pulkan eller något annat vinterredskap och gott humör. Kom ihåg några slantar i fickan också; vi grillar lite korv, äter fastlagsbullar och dricker kaffe och saft mellan varven.

**

Tervetuloa mukaan

LASKIAISRIEHAAN sunnuntaina 9.3. klo 14.00 – 16.00 LÅNGVIKIN UIMARANNALLA

Ota mukaasi pulkka tai jokin muu talviurheiluväline ja hyvä mieli. Muista ottaa myös muutama lantti taskuun; grillaamme makkaraa, syömme laskiaispullia ja juomme kahvia ja mehua iltapäivän kuluessa.

Arrangör/Järjestäjä: KSUF, HoS i Karuby skola & Björnens föräldraförening

Tiukka budjetti mutta tievalaistus Hirsalantielle !

Koko syksyn jatkuneet Kirkkonummen kunnan budjettineuvottelut olivat vaikeimmat koskaan. Syy tähän oli odotettavissa oleva n.12-13 milj.€ alijäämä vuoden 2013 toteumassa. Näin suuri vaje aiheutti ennennäkemättömän säästötarpeen ja kunnassa käytiin jopa YT-neuvottelut jotka johtivat irtisanomisiin ja laajoihin lomautuksiin. Koulusektorin positiiviset asiat olivat kyläkoulujen säilyminen joten Karuby skola ei ole vaarassa, päinvastoin kunnan teettämässä palveluverkkoselvityksessä Karuby skola on Kirkkonummen kustannustehokkain koulu 41 oppilaallaan ! 

Toinen valopilkku on että kunnan investointiohjelmassa on korvamerkitty rahaa tievalaistuksen rakentamiseen Hirsalantielle välille Kantatie 51- Danskarby eli hotelli Långvikiin asti, huolimatta siitä että koko investointiohjelma toteutetaan lainarahalla. Tiukkaa siis on taloudellisesti ja tulee olemaan pitkään mutta valoa näkyy tunnelin päässä

Denis Strandell

Kylän kunnanvaltuutettu

Välkommen på loppis och blommarknad i Långvik lördagen den 25.5.2013 kl 11 – 14!

Avainsanat

, ,

Ta ditt eget bord med eller sälj dina produkter från bilens baklucka. Försäljningsplatsen kostar ingenting, men du bör reservera platsen senast den 15.5 i Långviks kiosk eller genom att skicka e-post till info@ksuf.fi. Försäljningsområdet är Runhällas gård och parkeringsområdet. KSUF säljer blommor (enligt bifogade förhandsbeställningsblankett) men kanske även du har egna plantor som du vill sälja?

Tervetuloa kirppikselle ja kukkamarkkinoille Långvikiin lauantaina 25.5.2013 klo 11 – 14.

Ota oma pöytä mukaan tai myy tuotteesi auton takaluukusta. Myyntipaikan saaminen ei edellytä maksua, mutta sinun tulee varata paikka 15.5 mennessä Långvikin kioskilla tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@ksuf.fi. Myyntialue on Runhällan piha ja parkkialue. KSUF myy kukkia (oheisen ennakkotilauslomakkeen mukaisesti) mutta ehkä sinullakin on omia taimia joita haluat myydä?

Kesäkukkatilaus 2013

Tilaukset viimeistään keskiviikkona 15.5.2013 osoitteeseen marina.pasma@rokki.net tai Runhällan postilaatikkoon (Medvastintie 6). Kukat tulee hakea Runhällasta 25.5.2013 klo 11 – 14 välisenä aikana.

Fastlagsjippo söndagen den 10.3 kl 14-16 / Laskiaisrieha sunnuntaina 10.3 klo 14-16

Välkommen med på

FASTLAGSJIPPO SÖNDAGEN DEN 10.3. KL 14.00 – 16.00

VID LÅNGVIK SIMSTRAND

Ta med dig pulkan eller något annat vinterredskap och gott humör. Kom ihåg några slantar i fickan också; vi grillar lite korv, äter fastlagsbullar och dricker kaffe och saft mellan varven.

*****

Tervetuloa mukaan

LASKIAISRIEHAAN

SUNNUNTAINA 10.3. KLO 14.00 – 16.00

LÅNGVIKIN UIMARANNALLA

Ota mukaasi pulkka tai jokin muu talviurheiluväline ja hyvä mieli. Muista ottaa myös muutama lantti taskuun; grillaamme makkaraa, syömme laskiaispullia ja juomme kahvia ja mehua iltapäivän kuluessa.

Arrangör/Järjestäjä:

KSUF, HoS i Karuby skola & Björnens föräldraförening

Käytä äänioikeuttasi! / Utnyttja Din rösträtt!

Arvoisa Långvikin asukas,

Nyt valittavan uuden kunnanvaltuuston päätettäväksi nousee mm. Långvik-Honskbyn osayleiskaavan sisältö. Kunnan kaavoitusohjelman mukaan kaavatyö saatetaan alulle vuoden 2015 aikana.

Långvik ry:n koollekutsumassa kyläkokouksessa 16.2.2012 kylän asukkaat käytännössä yksimielisesti olivat tulevan kaavan sisällön osalta väljän, kylämaisen asutuksen kannalla ja nimenomaan vastustivat sellaista asemakaavoitukseen perustuvaa tehokasta kaavoittamista jota eräät alueen suurmaanomistajat ovat alueilleen ajamassa. Asukkaat vaativat myös, että koko kaavoitusprosessi hoidetaan kunnan omien resurssien puitteissa eikä ulkopuolisten konsulttien toimesta. Oleellisena asiana kaavoitukseen liittyen on myös mm. kysymys siitä, maksavatko kylän asukkaat täysimääräisesti mahdollisen kevyen liikenteen väylän sekä mahdollisen vesihuoltoverkoston rakennuskustannukset itse, vai toteutetaanko nämä –kuten kunnassa muuten on käytäntönä- kunnan toimesta.

Kyläläisten kanta saatettiin kunnan päättävien elinten tietoon ja lopputuloksena oli kaavaprosessin palautuminen kaavoitusohjelman puitteisiin.

Kun annat äänesi kunnallisvaaleissa Sinun kannattaa etukäteen selvittää mitä näkemyksiä ja lähtökohtia alueesi ehdokkaat –puoluekannasta riippumatta- todella edustavat näissä kannaltasi hyvin merkittävissä asioissa. Tiettävästi ehdokkaiden käsitykset kaavan tehokkuudesta kuten myös kyläkoulujen tulevaisuudesta eroavat merkittävästi toisistaan.

Långvik ry

– – – – – –

Bästa Långviksbo,

Det kommunfullmäktige som nu väljs kommer under sin mandatperiod att bl.a. ta ställning till innehållet i delgeneralplanen för Långvik-Honskby. Enligt kommunens planeprogram skall planeringen inledas under år 2015.

Vid byamötet sammankallat av Långvik rf den 16.2.2012 var byborna i praktiken samstämmiga vad avser innehållet i den kommande planen: för gles byaktig bosättning och uttryckligen emot en sådan effektiv detaljplanering som förespråkats av endel större jordägare inom området. Invånarna krävde även att planeringsarbetet handhas av kommunen i motsats till utomstående konsulter.

En väsentlig detalj i anslutning till planeringen var bl.a. frågan om huruvida invånarna själva och till alla delar har att stå för kostnaderna för en eventuell lättrafikled och för ett utbyggt vattenförsörjningsnätverk i motsats till praxis i kommunen i övrigt, där kommunen står för dessa anläggningskostnader. Bybornas åsikter bringades till kommunens kännedom, och resultatet blev att planeprocessen återfördes till kommunens planeprogram.

Då Du ger Din röst i kommunalvalet lönar det sig för Dig att på förhand klargöra vilka åsikter och utgångspunkter kandidaterna från Ditt område –oavsett partitillhörighet- egentligen står för i dessa för Dig synnerligen viktiga frågor. Veterligen skiljer sig kandidaternas synpunkter vad avser planens effektivitet och även ifråga om byskolornas framtid radikalt från varandra.

Långvik rf

Jokainen tie on koulutie. Muista nopeusrajoitukset myös Långvikissä!

Koulujen alku tuo lapset ja nuoret näkyvästi liikenteeseen. Nopeusrajoitusten ja liikennesääntöjen noudattaminen lisää kaikkien turvallisuutta. Autolijat, muistakaa höllentää kaasujalkaa myös Långvikissa, erityisesti Karubyn koulun luona, jossa nopeusrajoitus on edelleen 40 km/h!
Lisätietoja Liikenneturvan Jokainen tie on koulutie kampanjasta löytyy täältä.

Stöd behövs för byaskolorna! / Tukea tarvitaan kyläkouluille!

På måndagen 18.6 klo 17.15 behövs vi alla som vill att byaskolorna skall bevaras till kommunhuset i Kyrkslätt! Då diskuteras igen Friggesby skolas framtid och om Friggesby stängs nu kan Karuby skola vara den följande på listan.

Tack om du kan ställa upp!

****

Maanantaina 18.6 klo 17.15 meitä kaikkia tarvitaan Kirkkonummen kunnantalolla vetoamaan kyläkoulujen jatkamisen puolesta. Tällöin keskustellaan taas Friggesbyn koulun tulevaisuudesta. Jos Friggesby suljetaan niin Karubyn koulu voi olla seuraavana lopetusuhan alla.

Kiitos jos voit osallistua!